NLP / Coaching

Bryt løs fra gamle mønster og begrensninger

NLP / Coaching

Bryt løs fra gamle mønster og begrensninger

NLP - NevroLingvistisk Programmering


Vi mennesker har et mye større potensial enn vi utnytter. Fra tidlig barndom er vi blitt påvirket av vår families gamle overbevisninger og mønster, som på en måte kan ha gått i "arv" gjennom flere generasjoner. Samt samfunnets trossystemer og regler. Vi blir på en måte programmert av andre.

NLP hjelper deg å avdekke hva som begrenser deg i livet, som f.eks. tanker, adferd, gamle overbevisninger og følelser. NLP lærer deg hvordan du får frem DINE beste ressurser, slik at du kan komme deg videre og leve det livet DU ønsker deg.

Nevro - fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

Lingvistisk - fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og kroppsspråk.

Programmering - fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.


Coaching:


Min jobb som coach er å hjelpe deg gjennom samtale og refleksjon, og ta i bruk dine beste ressurser og finne DINE egne svar, slik at du kan ta de steg du trenger for å komme i mål i ditt eget tempo

ER DU KLAR FOR Å GJØRE EN ENDRING I LIVET DITT?

PRISER:

Tilbyr coaching som en del av Transformational Breath puste sesjoner.

Kr. 500 pr behandling - 90 min

Timer avbestilt mindre enn 24 timer før, vil bli belastet

Bestille time