Personvern

 

Personvern

Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Tid for Balanse sitt nettsted. Tid for Balanse Rose Mari Jacobsen(org. no. 992 432 381) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: tidforbalanse.no.

Personopplysninger som behandles
Tid for Balanse samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
- Firmanavn - Kontaktperson - Firmaadresse/fakturaadresse - Telefonnummer og e-postadresse

Hvordan informasjon innhentes?
Tid for Balanse samler inn opplysninger gjennom skjema på sin nettside. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen.

Eksempel på skjema:
- Kontaktskjema - Når man ønsker å prøve en tjeneste - Ved kjøp av produkter eller tjenester på min nettside - Ved påmelding til webinar, kurs og workshops - Når man laster ned dokumenter som e-bøker fra min nettside - Ved påmelding til å motta mitt nyhetsbrev eller blogg på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes
- For å kunne gi tilgang til mine produkter og tjenester - For å kunne sende relevant informasjon - For å kunne ta kontakt og tilby mine produkter og tjenester

Jeg oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir meg, jeg henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på tidforbalanse.no lagres i mitt CRM-system.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte meg.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Tid for Balanse kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Tid for Balanse.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene min har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Tid for Balanse ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 930 46 070
Epost: rosemari.jacobsen@gmail.com
Adresse: Tid for Balanse, Emil Mørchs vei 25, 1653 Sellebakk.